Teadus- ja arendustegevus

Tootmine

16

15 aastatepikkune anduritehnoloogia uurimis- ja arendusmeeskond;
Seda saab arendada edasi või tagasi;
Arvuti kolmemõõtmeline abistamine;
Lõplike elementide analüüs PEA;
Prototüübi kujundamine, kontrollimine, tehniline analüüs;
Prototüübi toimivuskatse ja kontrollimine / esimese partii kinnitamine;
Kontrollige PPAP;
Erinevate terviklike indeksite toimivuskatse;
EMC elektromagnetilise ühilduvuse test;

Katseprojektid, mida saab ettevõtte teadus- ja arendustegevuse platvormi raames lõpule viia:
Katse kõrge ja madala temperatuuriga.
Soola pihustamise katse.
Pideva temperatuuri ja niiskuse katse.
MAF-i vastupidavuskatse.
SENSOR dünaamiline kõrge ja madala temperatuuriga katse.
Kõrge ja madala temperatuuriga šoki löögikatse.
SENSORI vastupidavuskatse.
MAF-i dünaamiline kõrge ja madala temperatuuriga eksperiment.
Tilk katse.
Projekteerimise võtme suuruse andmed.
Simuleeritud auto vibratsiooni katse.
Kolmemõõtmeline vibratsioonikatse.
Traadi vastupidavuse katse.
Pingekatse.
Kõrgsurvetihenduskatse.
Kõrgsurvelise löögi katse.
Installimise IP-katse.
Keemilise vastupidavuse katse.

17